Ernst Johannes Schmidt, dansk biolog, dr.philos. 1903. Direktør for Carlsberg-laboratoriets fysiologiske avdeling fra 1910. Han ble 1903 ansatt ved Kommisjonen for havundersøkelser og ledet fra 1909 kommisjonens fiskeriundersøkelser ved Island og Færøyene. Hans arbeider om ålens biologi og utbredelsen av torskens yngel og egg i det nordlige Atlanterhav vakte stor oppsikt. Schmidt var initiativtager til og leder for flere ekspedisjoner, bl.a. Dana-ekspedisjonen 1928–30 jorden rundt og ekspedisjoner til Middelhavet og Atlanterhavet, hvor han fant ålens gyteplass i Sargassohavet (publisert 1922). Han utførte også undersøkelser over arveforholdene hos fisk og korrelasjonen mellom visse morfologiske karakterer og temperatur og saltholdighet i sjøen.