Ernst Gombrich, østerriksk-britisk kunsthistoriker, en av 1900-tallets fremste. Han ble knyttet til Warburginstituttet i London fra 1936, var instituttets leder 1959–76. Professor i History of the Classical Tradition ved universitetet i London. Hans interesse for kunstpsykologiske problemer kan føres tilbake til impulser fra Wienerskolen og Julius von Schlosser. Hans tilknytning til Warburginstituttet viste seg i hans bidrag til den ikonologiske forskningen; han gjorde bl.a. en grunnleggende innsats når det gjaldt forståelsen av den italienske renessansen. Gombrich hadde en omfattende kunstvitenskapelig produksjon, hovedverket er Art and Illusion (1960). Hans innføringsbok i kunsthistorie The Story of Art (1950) er oversatt til en rekke språk (bl.a. norsk: Verdenskunsten).