Ernst Gamillscheg, østerriksk språkforsker, romanist. Professor romanske språk ved universitetene i Innsbruck fra 1914, i Berlin fra 1925 og i Tübingen fra 1947. Forfatter av flere verk om romanske språk, særlig om fransk, blant dem Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache (1926-29) og Historische französische Syntax (1957-58).