Ernst Frandsen, dansk litteraturhistoriker, fra 1934 professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Han var spesialist på middelalderlitteratur; utgav bl.a. Mariaviserne (1927, dr.avh.), Folkevisen (1935), etterfulgt av forskjellige utgaver av danske folkeviser. Dessuten utgav han bøker om Ludvig Holstein (1931) og Johannes Ewald (1939). Han vakte oppmerksomhet i 1943 med Årgangen, der måtte snuble i starten (om Jacob Paludans generasjon) og sendte i 1950 ut sitt kritiske hovedverk, en biografi i to bind over svigerfaren, Sophus Claussen, hvis manuskripter han gav ut i 1941.