Ernst Florens Friedrich Chladni var en tysk fysiker som opprinnelig var jurist. Han studerte akustikk og oppdaget klangfigurene, som er oppkalt etter ham. Chladni var den første som mente at meteorer stammer fra verdensrommet, og ikke fra atmosfæren.