Ernst August, kronprins av Hannover, hertug av Cumberland, hertug av Braunschweig-Lüneburg, prins av Storbritannia; eneste sønn av Hannovers siste konge Georg 5. Gift med Thyra, datter av den danske kong Christian 9. Etter at faren ble avsatt 1866, bodde familien i eksil i Gmunden, Østerrike, og Ernst August oppgav aldri sitt arvekrav. Under den første verdenskrig ble han fratatt sine britiske titler.