Ernest Watson Burgess, amerikansk sosiolog, professor ved University of Chicago 1927–51; arbeidet særlig med bysosiologi og familiesosiologi. Dessuten behandlet han de eldres problemer, og drøftet sosiologisk metode. Av verker kan nevnes Introduction to the Science of Sociology (1921, sammen med R. E. Park) og The Family (1945, sammen med H. J. Locke).