Ernest Dimnet, fransk prest og forfatter. Skrev først et par bøker på fransk om engelsk åndsliv, senere en rekke bøker på engelsk, for en stor del om fransk åndsliv. Han var en dannet humanist med en særlig evne til å gjøre vanskelige emner allment tilgjengelige, som i The Art of Thinking (1928). Blant hans øvrige verker kan nevnes France and Her Problems (1924), My Old World (1935) og My New World (1937).