Erna, kvinnenavn, kortform av Ernestina, avledet av mannsnavnet Ernst. Navnedag 2. mars.