Ermanno Olmi, italiensk filmregissør. Etter en vellykket debut med Il tempo si è fermato (1959) fikk han kritikersuksess med Il posto (1961) hvor han brukte amatører i rollene. E venne un uomo (1965) er et portrett av pave Johannes 23. Etter å ha arbeidet en tid for fjernsyn fikk han vid internasjonal distribusjon med L'albero degli zoccoli (Treskotreet, 1978), som skildrer lombardiske landarbeidere rundt århundreskiftet. Cammina, cammina (1983) var en underfundig pilegrimsberetning, La leggenda del santo bevitore (1988) en religiøs fabel med Rutger Hauer i hovedrollen. Olmis talent ligger først og fremst i å finne poesi hos hverdagens mennesker som han som oftest skildrer i et katolsk-humanistisk perspektiv.