Erling Steigum, norsk siviløkonom; dr.oecon. 1979 på en avhandling om virkninger av kredittrestriksjoner på bedriftenes investeringer. Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole 1982–99, deretter ved Handelshøyskolen BI. Steigum har særlig arbeidet med makroøkonomiske emner, og har publisert en rekke artikler om tilpasninger i økonomier som ikke er i full markedslikevekt. Steigum ledet forskningsprosjektet som 1993 la frem generasjonsregnskapet.