Erling Sandberg ble født i New York og var en norsk bankmann. Sandberg var administrerende direktør i Christiania Bank og Kreditkasse i perioden 1920-1945, og formann i Den Norske Bankforening i perioden 1930–1945. Under den tyske okkupasjonen var han kommissarisk statsråd, senere minister, i okkupasjonsregimets finansdepartement i årene 1940–1942. Etter krigen ble han tiltalt for å ha ytet fienden bistand, men ble frifunnet av Høyesterett.