Erling Reinholdt Bernatek, norsk kjemiker, mag.scient. fra Universitetet i Oslo 1950, dr.philos. samme sted 1961. Professor i farmasøytisk kjemi fra 1966. Har offentliggjort en rekke vitenskapelige avhandlinger, især over ozonets reaksjoner med organiske stoffer.