Erling Øverland, norsk siviløkonom, ansatt i Statoil fra 1976; konsernsjef for foredling of markedsføring fra 2000, konstituert konsernsjef fra 2004. President i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 2004 til 2008.