Erle Stanley Gardner, amerikansk forfatter av nærmere 130 kriminalromaner. Hans mest kjente skikkelse er den uortodokse forsvarsadvokaten Perry Mason, som også har gjort stor suksess som fjernsynsserie, men Gardner skrev også en rekke bøker om statsadvokat Doug Selby (the D. A.), og, under pseudonymet A. A. Fair, om detektivparet Donald Lam og Bertha Cool. Utnyttelsen av amerikansk jus og rettergangsprosedyre er det beste ved Gardners bøker. Han var en av stifterne og lederne av The Court of Last Resort (Den siste utveis domstol), en privat organisasjon med formål å avsløre justismord. Gardner skrev også en rekke bøker om naturvern og friluftsliv. Romanene hans er oversatt til 70 språk; det samlede amerikanske opplaget var ca. 175 mill. ved hans død.