Erik Skram, dansk forfatter og kritiker, gift med A. Skram. Hovedverket i hans sparsomme forfatterskap er romanen Gertrude Colbjørnsen (1879), som vakte oppmerksomhet ved sitt angrep på det konvensjonelle ekteskap.