Erik Sølvberg, født 1943, cand.philol. (historie). Lektor i samfunnsfag og historie og rektor ved videregående skoler i Hordaland, blant annet Voss gymnas. Lærebokforfatter. Utstrakt kursvirksomhet, særlig om læreplaner. Har vært faglig ansvarlig for lederopplæring for rektorer og undervisningsinspektører ved de videregående skolene i Hordaland.