Erik Møinichen Lie, født i Oslo, norsk forfatter, yngste sønn av Jonas Lie. Til hans skjønnlitterære produksjon hører Tolv procent (1902), Direktør Lyngs hjem (1903) og Den nye lykke (1911). Av litteraturhistorisk art er Honoré de Balzac (1893) og Den europæiske litteratur i kulturhistoriske billeder (1896). Atskillig verdi har Jonas Lie; oplevelser (1908, omarb. utg. 1933), Arne Garborg (1914) og Erindringer fra et dikterhjem (1928). Lie tok initiativet til dannelsen av Den Norske Forfatterforening 1893, stiftet Bibliothèque Nordique i Paris 1901 og var dets bibliotekar til 1905.