Erik Lindahl, svensk sosialøkonom. Dosent i Lund 1920, i Uppsala 1924; 1932–39 professor ved Handelshögskolan i Göteborg, ved Lunds Universitet 1939–42, deretter ved Uppsala Universitet. Lindahl var en av de fremste økonomer innen «Stockholmsskolan», og han forfattet flere vektige arbeider innenfor områdene pengeteori, skatter og nasjonalinntekt (bl.a. Penningpolitikens mål, 1929, og Penningpolitikens medel, 1930). Han hadde mange FN-oppdrag.