Erik Hoffmeyer, dansk sosialøkonom; dr.polit. Lektor i nasjonaløkonomi ved Københavns universitet 1956, professor 1959–64. Økonomisk rådgiver i Danmarks Nationalbank 1959–62, direktør i Bikuben 1962–64, direktør for Danmarks Nationalbank 1965–94. Han utga blant annet: Dollar Shortage and the Structure of U.S. Foreign Trade (1958), Stabile priser og fuld beskæftigelse (1960), Dansk pengehistorie (1968) og The International Monetary System (1992).