Erik Herbert Palmén, finsk meteorolog og oseanograf, direktør for det finske havforskningsinstitutt 1939–47, senere professor ved Helsinki universitet. Skrev en rekke avhandlinger om oseanografiske og meteorologiske forhold. Særlig kjent er hans studier av forholdene i den øvre troposfære, med kartlegging og forklaring av de sterke, konsentrerte vindfelter (jetstrømmer) i disse nivåer.