Erik Hahr, svensk arkitekt. Virket som stadsarkitekt i Västerås i perioden 1909-35, og står ansvarlig for byens moderne byplan. Utførte store oppdrag for hjørnesteinsbedriften ASEA, bl.a. hovedkontoret (1916-19) og de store fabrikkkompleksene Mimerverkstaden (1911-15) og Arvidverkstaden (1935-36). Tegnet også Stadshotellet (1907), Hovdestalunds begravningsplats og arbeiderboliger i Västerås, foruten flere kraftverk.