Erik Dalheim, norsk politiker (A), reparatør. Medlem av Drammen bystyre 1972–83, av formannskapet fra 1976; ordfører 1976–79. Stortingsrepresentant for Buskerud 1981–2001.