Erik Cainberg, finsk billedhugger, elev av Sergel på akademiet i Stockholm 1793–97 og 1802–09 i Roma. Mest kjent gjennom sine seks klassisistiske relieffer med emner fra finsk historie i Åbo akademis festsal.