Erik Braadland, født i Idd, norsk diplomat og skogeier, sønn av B. Braadland. Cand.oecon. 1932; i utenrikstjenesten fra 1934. Braadland var legasjonsråd ved den norske militærmisjon i Berlin 1947–51, chargé d'affaires i Bonn 1951, sendemann i Beograd 1952, ambassadør i Moskva 1954–58, ambassadør i London og minister i Dublin 1959–61. 1961–69 var han stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Østfold.