Erik Asklund, svensk forfatter. Begynte som samfunnskritiker i primitivistisk ånd. Spilte en ledende rolle i den modernistiske programerklæringen Fem unga (1929). Hans hovedverk er det selvbiografiske romanverket om Manne fra Söder (1949–57), samlet utgave Boken om Manne (1959). Asklunds miljø er fremfor alt Stockholmstrakten. Den utgjør bakgrunn og motiv for en rekke lyriske prosaskisser. Men den kommer også igjen i romanserien Bröderna i Klara (1962), Livsdyrkarna (1963) og Drakens gränd (1965), hvor de fleste av 1930-årenes unge forfattere opptrer i lett forkledning.