Erik Abrahamsen, dansk musikkhistoriker, dr.phil. 1923, professor 1926.