Erifyle, kvinnelig heros (gr. 'helt', dvs. halvgud), søster av Adrastos. Sagnet forteller at Polyneikes bestakk henne ved å gi henne Harmonias halsbånd, og hun fikk til gjengjeld overtalt sin ektefelle, Amfiaraos, til å delta i Adrastos' tog mot Theben (de sju heroers tog); slik ble hun årsak til hans død. Siden tok sønnen Alkmaion hevn for sin far på henne.