Erich Auerbach var en tysk litteraturviter, fra 1947 ved Yale-universitetet, spesialist på romansk litteratur. Boken Mimesis (1946) hvor han først og fremst tar for seg realismen i europeisk litteratur, er blitt en klassiker innen litteraturforskningen; her kombinerer han et inngående studium av enkelttekster med slutninger om hvorledes litteraturen gjengir virkeligheten i sosiologisk og psykologisk forstand.