Eric M. Nilsson, svensk dokumentarfilmregissør. Nilsson er oppvokst i Belgia og utdannet i Paris. Han begynte som dokumentarfilmskaper i svensk fjernsyn med observerende filmer som Djurgårdsfärjan (1963) og Om et cirkus (1965). Deretter skapte han underfundige reflekterende filmer, bl.a. Passageraren (1966) og Europa 1900 (1968), som viste hans tverr-europeiske bakgrunn. Han har laget over 100 dokumentarfilmer, de fleste av dem må kategoriseres som filmessayer som tar opp både moralske og filosofiske spørsmål: Det var en gang (1975), Apropå ord som kommunikation, begriplighet, makt, ensamhet (1979) og Anonym (1991).