Erekhthevs, mytisk konge i Athen; under en krig med Elevsis' kong Evmolpos ble han varslet om at han ville seire dersom han ofret en av sine døtre. Da han gjorde dette, tok hans øvrige døtre seg selv av dage. Erekhthevs hadde sitt tempel på Akropolis, Erekhtheion, og her ble det ofret til ham og Poseidon. Han forveksles av og til med Erikhthonios, en annen mytisk konge, som kanskje opprinnelig var identisk med Erekhthevs. Om denne fortelles blant annet at Athene kort etter hans fødsel overgav ham i en lukket kasse til kongedatteren Pandrosos med beskjed om ikke å åpne den. Pandrosos' søstre åpnet kassen, fant et barn i slangeskikkelse, ble vanvittige og styrtet seg ned fra Akropolis.