Ercole Bernabei, italiensk komponist. Skrev mest kirkelige komposisjoner, men dessuten madrigaler, kammerkantater og flere operaer.