Erasmus Darwin, britisk lege, naturforsker og dikter, farfar til C. R. Darwin. I sitt merkelige arbeid Zoonomia, or the Laws of Organic Life (1794–96) fremsetter han en slags utviklingslære. Han nevner her bl.a. betydningen av skiftende kår for dannelse av nye arter og den store rolle tilpasningen spiller. Han var den første til å fremheve at alle livsformer utviklet seg fra et eneste «filament», og at utviklingen har tatt mangfoldige millioner år.