«Den beveger seg nå likevel!», ifølge tradisjonen uttalt av Galileo Galilei etter at han hadde måttet avsverge riktigheten av det kopernikanske verdensbilde, at det var Jorden og ikke Solen som beveget seg. Sitatet ble aldri registrert av Galilei eller noen av hans nærmeste; det dukker opp første gang over 100 år etter Galileis død. Det er derfor lite sannsynlig at det er ekte.