Epimenides, sagnomspunnet prest, sannsiger og undergjører fra oldtidens Kreta, samtidig med «de 7 vise»ca. 600 f.Kr. Han skal ha nytt så stor anseelse at også stater spurte ham til råds, bl.a. Athen under en pest. Et forsøk på å sammenholde kildenes opplysninger om ham gir underlige resultater. En gang skal han ha sovet i 57 år i trekk, og han skal ha oppnådd en alder av flere hundre år. Man tillegger ham den uttalelse om kreterne som siteres i Paulus' brev til Titus 1,12: «Kreterne er alltid løgnere», et av historiens mest kjente paradokser (siden han selv var kreter). Rester av dikt av Epimenides finnes i Die Fragmente der Vorsokratiker, utgitt av H. Diels (bd. 1, 10. oppl. 1961).