Eocrinoidea, utdødd klasse av pigghuder som levde fra kambrium til silur. De lignet sjøliljer og er muligens deres stamform. Eocrinoidene var også fastsittende, og forekom både med og uten stilk, men med et sett av fangarmer.