Envatn, vann i Drevjavassdraget, Vefsn kommune, Nordland. Sammen med Tovatn, Fem- og Ni-vatn, magasin for Kaldåga kraftverk (15 MW).