Enrico De Nicola, italiensk jurist og politiker. Venstreliberal, senere uavhengig. Medlem av deputertkammeret 1909, kammerets president 1920–23. Under Mussolini deltok De Nicola ikke i det politiske liv, men 1944 var han en av lederne i aksjonen mot den italienske konge. Provisorisk president 1946–48, president i senatet 1951–52, president for forfatningsdomstolen 1956–57.