Enrico Cavacchioli, italiensk lyriker og dramatiker, påvirket av surrealisme og futurisme. Han bidrog vesentlig til at et nytt teater oppstod i Italia. Hans teatersyn slik det fremkommer bl.a. i skuespillet L'ucello del paradiso (1920), er basert på det groteske som uttrykksform og en aggressiv ekspresjonisme. I sin lyriske produksjon, Le ranocchie turchine (1908) og Cavalcando il sole (1914), bruker han det groteske til å deformere virkeligheten og slik skape en anti-borgerlig satire.