Enkelt jolle, tau som er skåret gjennom en enkelt blokk (for heising av lette ting).