Engelsknæringen, nes i Lebesby kommune, Finnmark, på vestsiden av Nordkinnhalvøya (nordsamisk Čorgašnjárga), sørvest for Kinnarodden mot Oksfjorden.