Engelhart, dansk-norsk-svensk slekt; kom i begynnelsen av 1600-tallet til Norge fra Tyskland. Forvalter ved Løkkens kobberverk Daniel Engelhart (1638–1733) var far til Nicolaus (Niels) Engelhart (ca. 1668–1719), sogneprest i Veøy i Romsdal. Fra dennes sønn Hans Engelhart (1701–61), sogneprest i Oddernes, stammer en dansk og en svensk gren, og fra en yngre sønn, Bastian Engelhart (1709–74), sogneprest i Fron i Gudbrandsdalen, stammer en norsk gren. Bastian Engelhart var far til Trankebar-misjonæren og amatørastronomen Henning Munch Engelhardt (1757–91). Til samme gren hører statsråd, amtmann Thomas von Westen Engelhart (1850–1905).