Einvald, mannsnavn, av ein-, 'ene, alene', og valdr, valde, 'høvding, en som har makt'.