Endre Ady, ungarsk dikter, en av de store fornyere innen moderne ungarsk lyrikk. Han studerte jus, ble deretter journalist, og fikk sitt egentlige litterære gjennombrudd med samlingen Nye dikt (1906). Til denne boken hentet han viktige impulser fra Paris, der han lærte den franske symbolismen å kjenne og ble påvirket av borgerlig-demokratiske ideer. Han skapte i sine åtte diktsamlinger frem til den første verdenskrig en egen symbol-, form- og språkverden, som innvarslet en ny litterær periode i Ungarn. Ved krigsutbruddet 1914 hørte han til de få i europeisk åndsliv som tok avstand fra krigen. Hans dikt er oversatt til en rekke språk. Norske gjendiktninger finnes i Moderne ungarsk lyrikk (1975).