En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, gammelt ordspråk, finnes i en dansk ordspråksamling fra 1682. Med det opprinnelige «enn sju vise kan svare» henspiller det på Hellas' sju vise.