Emmanuel Frémiet, fransk billedhugger, elev av François Rude, virket først vesentlig som dyreskulptør, f.eks. Satyr og bjørnunger i Luxembourgparken, Paris. Særlig opptatt av kampmotiver. Hans hovedverk er imidlertid Jeanne d'Arc (1874, Rivoliplassen, Paris). Andre større arbeider er Velázquez til hest (1891, Louvrekolonnaden) og Gorilla røver kvinne.