Emma Christine Matthiasen, født i Oslo, norsk billedhugger. Elev av Einar Utzon-Frank i København 1919–27, og var sterkt preget av dansk formkultur, f.eks. i portretthodene av Gunnar Larsen (1922) og Else Lorentzen (1929), begge i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo. Senere laget hun veltrufne portretter av bl.a. Tore Segelcke og Arnstein Arneberg (1945, Oslo Rådhus), og Elias Kræmmer-monumentet i Svelvik (1955). Hun utførte dessuten skulptur til Glemmen kirke, Fredrikstad.