Emin pasja var en tysk Afrikaforsker. I 1878 ble han utnevnt til guvernør over den tyrkisk-egyptiske Ekvatorialprovinsen i dagens Sør-Sudan. Etter Mahdiens opprør ble forbindelsen nordover avbrutt, og Emin pasja ble helt isolert i Wadelai i dagens Uganda. Han ble evakuert av Henry Morton Stanley i 1888, og fulgte ham til Zanzibar. I mars 1890 gikk han i tysk tjeneste i spissen for en stor ekspedisjon til provinsen som han tidligere hadde vært guvernør for. Målet var å sikre Tyskland dette territoriet og derfra etablere en forbindelse med det tyske protektoratet i dagens Kamerun. Han trengte imidlertid inn på Kongostatens område, og der ble han innblandet i de belgisk-arabiske stridighetene og drept.