Emilio De Bono, italiensk offiser. General under den første verdenskrig. Sluttet seg tidlig til Mussolinis fascistbevegelse, den militære leder under marsjen mot Roma 1922. Guvernør i Libya 1925–29, koloniminister 1929–35. Utnevnt til øverstkommanderende for de armeer som invaderte Etiopia 1935, avløst av marskalk Badoglio november samme år, og samtidig utnevnt til marskalk. Etter at de allierte hadde erobret Nord-Afrika og Sicilia 1943, gjorde De Bono seg til talsmann for en fredsslutning. Som medlem av det fascistiske storråd var han 25. juli 1943 med på å styrte Mussolini. Han ble senere arrestert av Mussolinis tilhengere og henrettet.