Emilio Cecchi, italiensk forfatter og litteraturkritiker. I sine essaysamlinger behandler han ytterst forskjellige emner med samme frodige fantasi og språklige mesterskap. Hans menneskeskildring er sikker og raffinert. Som forfatter slo han igjennom med samlingen Pesci rossi (1920), hvor han skapte en ny, kunstnerisk prosastil. Høyest nådde han i Corse al trotto (1936), i sine studier over Giotto samt i reiseskildringer som America amara (1939).